Meeskond

      

Doris Matteus

Partner, CEO, ISO 27001 juhtivrakendaja

Isikuandmete kaitse, turvatestid, SOC 2, ISO27001, ISKE, projektijuhtimine, riigihanked

      

Jaan Oruaas

Partner, audiitor (CISA, ISO27001 juhtivaudiitor), konsultant, koolitaja

ISO 27001, E-ITS, protsesside kaardistamine ja analüüs, IS analüüs, isikuandmete kaitse

Jaan on sertifitseeritud infosüsteemide audiitor (CISA) ja ISO27001 juhtaudiitor.

Ta on töötanud IT-ga seotud ametites alates 1977. aastast. Tema esimeseks tööks oli CAD süsteemi loomine jõupooljuhtidele. Järgnes pikem tööperiood tarkvara arenduse ning riist- ja tarkvara müügi vallas. Alates 1998. aastast tegeles Jaan infotehnoloogia oskuste sertifitseerimissüsteemide (arvutikasutaja oskustunnistus ja IT-spetsialistide kutseeksamid) ning infotehnoloogia eriala õppekavade ja -materjalide väljatöötamisega. Praegu rakendab Jaan oma teadmisi IT- ja juhtimise konsultandina, projektijuhina ning audiitorina. Lisaks tegutseb ta koolitajana Tallinna Ülikoolis ning FocusIT ja BCS Koolituse kursustel.
Jaani klientideks FocusIT-s on Justiitsministeerium, Roche Eesti, Elmaks AS, Tallinna linnavalitsus, Tartu linnavalitsus, Harjumaa Ettevõtluse Arendamise keskus, Siseministeerium, Kultuuriministeerium.
      

Janek Part

Partner, konsultant, audiitor (ISO27001 juhtivaudiitor)

ISO 27001, ISKE, eIDAS, ETSI, riskianalüüs, intsidendihaldus, turvatestid

      

Valdo Praust

Partner, infoturbeekspert

Isikuandmete kaitse, krüptograafia, ISKE

Janek on ISO27001 juhtivaudiitor.

Ta on IT valdkonnaga seotud alatest 1998. aastast. Ta alustas tehnilises toes, järgnesid IT tootehalduri ja -arenduse projektijuhi töökohad. Infoturbega on Janek seotud alates aastast 2006, mil ehitas üles oma esimese logisüsteemi ja juurutas viirusetõrje keskhalduse. FocusIT-ga liitus Janek 2009. aastal. Siin tegeleb ta ISKE ja ISO 27001 juurutamise ja audititega (ISKE - infosüsteemide turvameetmete süsteem). Janeki tegevusvaldkonnas on ka IT-ga seotud riskianalüüside läbiviimine, e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikud usaldusteenused (EU eIDAS määrus), ETSI standardite juurutamine ja siseaudit (ETSI - Electronic Signatures and Infrastructures) ning intsidendihalduse korraldamine. 

Janeki  projektide hulgas on näiteks jaekaubandusettevõtte logisüsteemi ehitamine, monitooringusüsteemi ehitamine 20 harukontoriga asutusele, justiitsministeeriumi 17 andmekogu ISKE audit, ajatembeldussüsteemi audit ning ISO/IEC 27001 juurutamine, hulgi- ja jaekaubandusettevõtte IT-süsteemide riskianalüüs ning hasartmängusüsteemi IT-turvaanalüüs.

Valdo on infoturbega tegelenud alates 1991. aastast. Ta on olnud Eesti infoturbe pioneeriks peetava Cybernetica meeskonnas, Eesti Informaatikakeskuse (RIA eellase) esimese turbevaldkonna juht, Andmekaitse Inspektsiooni infotehnilise turbe nõunik, E-tervise Sihtasutuse turvajuht ning ettevõtja-konsultant. Valdo on Eesti digiallkirja seaduse ja ID-kaardi rahvusliku PKI üks loojatest, Eesti avaliku sektori infoturbestandardi ISKE algne idee autor ja esmaversiooni kaasautor,  Eesti isikuandmete kaitse seaduse kaasautor, E-tervise turvaarhitektuuri üks autoreid ning Rahvusarhiivi digidokumentide pikaajalise säilitamise strateegia ja turvalise hävitamise juhendite kaasautor.

Valdo on õpetanud mitmes Eesti kõrgkoolis krüptograafia ja andmeturbega seotud aineid, hetkel on ta IT Kolledži mittekoosseisuline õppejõud ning lektor paljudel andmeturbega seotud koolitustel. FocusIT meeskonnas on Valdo alates 2000. aastate algusest ning rakendab siin oma teadmisi konsultandi ja koolitajana. 

      

Hillar Põldmaa

Partner, konsultant

Infoturbe juhtimine ja haldus, riskianalüüs, toimepidevus, ISKE, turvatestid, koolitaja

Hillar on sertifitseeritud infoturbejuht (CISM) ning sertifitseeritud infosüsteemide audiitor (CISA).

Ta on arvutitega tegelenud alates aastast 1986, mil kirjutas oma esimese programmi. Hillar on kaasa teinud kogu infoturbe valdkonna arengu Eestis ning omab kvalifikatsiooni isikukaitse ja turvajuhtimise alal. Alates aastast 1998 on Hillar pühendunud andmekaitse ja infoturbe teemadele. Tal on infotehnoloogia magistrikraad Tallinna Ülikoolist ning ta on läbinud hulgaliselt andmekaitse ja küberturbe täiendkoolitusi. Hillar õpetab erinevaid infoturbega seotud aineid Tallinna Ülikoolis. Lisaks on ta ISACA (IS audiitoreid koondav rahvusvaheline organisatsioon) Eesti haruühingu ning Kaitseliidu Küberkaitseüksuse liige.

FocusIT meeskonnas on Hillar aastast 2009. Tema peamised tegevusvaldkonnad on infoturbe halduse korraldamine, infoturbe riskianalüüside ja riskihalduse korraldamine, infoturbestandardite (ISKE, ISO 27k, COBIT) rakendamine, küberturbe meetmete rakendamine ja nende rakendatuse kontroll ning organisatsiooni toimepidevuse tagamine.