FocusIT eksperdid:

aitavad teil välja selgitada, millised infovarad vajavad kaitset
hindavad, kas kasutusel olevad kaitsemeetmed on piisavad
aitavad rakendada piisavad kaitsemeetmed

1.Turvataseme hindamine

Iga ettevõte soovib kaitsta oma infovarasid. Selleks soetab ta riist- ja tarkvara, koolitab töötajaid, kehtestab dokumente. Kas sellest aga piisab, et turvalisus tagada?

Hindame:

  • kas teie turvatase on selline, nagu arvate seda olevat;
  • kas teie turvatase on piisav.

Loe edasi

2.Nõustamine

Infoturve on lai valdkond, mis nõuab palju teadmisi ning kogemust. Suures osas ettevõtetest ja asutustest ei ole majanduslikult mõttekas hoida tööl täielikku infoturbemeeskonda. Samas on üht või teist teadmist ja oskust aeg-ajalt vaja – on vaja nõu ja abi riskide analüüsimisel, standardite rakendamisel, nõuetele vastavuse tagamisel, optimaalse infoturbelahenduse valimisel, toimepidevuse tagamisel või kriiside lahendamisel.

FocusIT meeskonnas on väga erinevate oskuste ning kogemusega eksperte, kes aitavad hea meelega.

Loe edasi

3.Infoturbejuhtimine

Hooletus infovarade haldamisel võib väga kalliks osutuda – seda nii asutuse või ettevõtte rahakotile kui mainele.

Samal ajal on informatsiooni töötlemiseks mõeldud seadmed muutunud multifunktsionaalseteks, tehniliselt keerukateks ning samas hõlpsasti ja laialt kasutatavateks. Seetõttu on oluliselt kasvanud ohud nende seadmete toimepidevusele ning selle kaudu ka infovarade säilimisele.

Nendest ohtudest tulenevate kahjude ennetamiseks ja/või vähendamiseks on vaja infoturvet juhtida, mitte jätta infovarade kaitset juhuse hooleks.

FocusIT pakub nn sisseostetud infoturbemeeskonda, mis pannakse kokku vastavalt teie vajadustele.

Loe edasi

4.Isikuandmete turvalisus

Isikuandmeid tuleb kaitsta. Aitame tagada isikuandmete piisava kaitstuse nii õigusaktide nõuetest kui ärivajadustest lähtudes.

Loe edasi

5.Koolitused

FocusIT eksperdid jagavad heal meelel oma teadmisi.

Pakume koolitusi järgmistes valdkondades:

  •  Infoturve

  • Isikuandmete kaitse ettevõttes

  • Koolitused ettevõtte töötajatele.

Loe edasi