Millised ettevõtted saavad toetus taotleda?

  • Ettevõtjad, kes soovivad tõsta küberturvalisuse alast teadlikkust ning juurutada lahendusi, mis aitavad kaitsta küberrünnakute ja nendest tingitud kahjude eest.
  • Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud väikesed- ja keskmise suurusega ettevõtjad: tööstusettevõtjad (EMTAK B, C), hulgi- ja jaekaubandusettevõtjad (EMTAK G), ehitusettevõtjad (EMTAK F), veondus ja laondusettevõtjad (EMTAK H), info- ja sideettevõtjad (EMTAK J).
  • Ettevõtja taotluse esitamisele eelneva kahe majandusaasta keskmine müügitulu vastavalt äriregistrile esitatud majandusaasta aruannetele on taotleja põhitegevusalal Eestis vähemalt 200 000 eurot.
  • Projekti tegevused peavad toimuma Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna riikides (Norra, Island, Liechtenstein). Taotleja ettevõtja üle kontrolli omav ettevõtja peab samuti olema registreeritud EL või EEA piirkonnas.

Rohkem infot toetuse taotlemise ja tingimuste kohta leiab EAS/Kredexi kodulehelt.