Isikuandmete turvalisus

Isikuandmeid tuleb kaitsta.
Aitame tagada teie isikuandmete piisava kaitstuse nii õigusaktide nõuetest kui ärivajadustest lähtudes.

Mida me teeme:

  • Auditeerime teie ettevõtte isikuandmete töötlemise ja kaitsmise korraldust.
    Nõustame, kuidas kindlustada isikuandmete kaitstus ning kaitse vastavus õigusaktidele (Isikuandmete kaitse seadus, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus GDPR).
  • Pakume andmekaitsespetsialisti teenust (http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/andmekaitsespetsialisti-ulesanded-teadmised-ja-oskused). 
  • Koolitame nii juhte, spetsialiste kui töötajaid.

Seotud projektid