Nõustamine

Infoturve on lai valdkond, mis nõuab palju ja erinevaid teadmisi ning kogemust. Suures osas

ettevõtetest ja asutustest ei ole majanduslikult mõttekas hoida tööl infoturbemeeskonda. Samas on üht või teist teadmist ja oskust aeg-ajalt vaja – on vaja nõu ja abi riskide analüüsimisel, turvameetmete valikul ja rakendamisel, nõuetele ja standarditele vastavuse tagamisel, toimepidevuse tagamisel või turvaintsidentide ja kriiside lahendamisel.

FocusIT meeskonnas on väga erinevate oskuste ning kogemusega eksperte, kes aitavad teid hea meelega.
   

  • Nõustame infoturbe alal, sh infoturbe standardite ja turbemeetmete (mh ISKE, ISO 27001) rakendamisel ning sobivate l valikul.

  • Aitame tagada teie ettevõtte toimepidevuse (organisatsiooni talitluse katkematuse), sh teeme toimepidevuse riskianalüüsi, töötame välja hädaolukordadeks valmisoleku kontseptsiooni ja taasteplaani, aitame käsitleda turvaintsidente.

  • Aitame hinnata ettevõtte IT riske (IS0 27005, Hädaolukorra seaduse toimepidevuse riskianalüüs jne.).

Seotud projektid