Turvataseme hindamine

Iga ettevõte soovib kaitsta oma infovarasid. Selleks soetab ta riist- ja tarkvara, koolitab töötajaid, kehtestab dokumente. Kas tehtust aga piisab, et turvalisus tagada?

Hindame:

  • kas teie turvatase on selline, nagu arvate seda olevat;
  • kas teie turvatase on piisav, kaitsmaks olulisis infovarasid (ärisaladus, isikuandmed, infosüsteemid, teenused jne).

Selleks:

  • Testime teie rakendusi ja infosüsteeme (sh veebi- ja mobiilirakendused, iseteeninduskeskkonnad jm). Pakume läbistusteste (penetration testing) ja erinevaid nõrkuseotsinguteenuseid (regulaarne teenuste seire, veebirakenduste skaneerimine, sisevõrgu skaneerimine jne).
  • Hindame ja auditeerime teie ettevõtte Infoturbe olukorda. Muuhulgas hindame organisatsiooni, andmekogude ja protsesside vastavust infoturbe standarditele (ISKE, ISO/IEC 27001, NIST jne.).
  • Pakume 24/7 tegutseva IT-turvaoperatsioonide keskuse (SOC – Security Operation Centre) teenust. SOC töö hõlmab võrkude turvet, turvanalüüsi, küberohtude avastamist, haavatavuste avastamist ja kõrvaldamist.
  • Pakume erinevaid monitooringuteenuseid.

Seotud projektid